Persbericht

Geplaatst op Geplaatst in Algemeen

Afgelopen jaren en maanden heeft onze moskeevereniging el Fath te Lansingerland meermaals te maken gehad met kleine vernielingen (ingegooide ramen, kapotte bloembakken, etc.), waarschijnlijk allemaal willekeurig vandalisme. Helaas is onze vereniging deze week opgeschrikt door een gerichte provocatie: een achtergelaten varkenskop op ons terrein. Dit is een gerichte provocatie, discriminatie en een grove belediging richting onze gemeenschap en Godshuis. De politie en de gemeente zijn hierover ingelicht en er is uiteraard aangifte gedaan. Lansingerland sluit hiermee helaas aan in de reeks met gemeenten die te maken hebben met haatincidenten richting moskeeën.

Wij betreuren ten zeerste dit soort provocaties en beledigingen en vragen aan de autoriteiten om deze zaak serieus te onderzoeken en vast te stellen of onze veiligheid nog steeds is gegarandeerd. Wij hopen dat de dader(s) van deze actie zo snel mogelijk gevonden worden en berecht. Belangrijker nog is dat wij aan politieke partijen, onderwijs en het maatschappelijk middenveld vragen om aandacht te besteden aan de groter worden kloof in onze maatschappij en met ons samen te werken om deze te dichten in ons aller belang. Varkenskoppen zijn slechts een symptoom van de steeds erger wordende ziekte (haat) in onze samenleving. “Verdrijf het kwade door het goede” (Qur’an 23:96)

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de moskeevereniging via  moskeelansingerland@gmail.com en telefonisch met de woordvoerder Noureddine el-Amiri, 06-50621446.

 

Zie o.a.:

Rijnmond.nl

nos.nl

[divider]

Ondertussen hebben het college en de gemeenteraad gereageerd op het incident:

Reactie van bestuur en gemeenteraad Lansingerland op incident moskee

Het gemeentebestuur van Lansingerland vindt het feit dat iemand een varkenskop op het terrein van de Moskeevereniging el Fath ICCL in Berkel centrum heeft neergelegd, volstrekt onacceptabel. Iedereen is welkom in Lansingerland. Er is een forensisch onderzoek gestart. Ook is er aangifte gedaan van belediging. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af.

Gemeenteraad

De fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks in de raad van Lansingerland hebben met afschuw kennisgenomen van het bericht dat iemand een varkenskop heeft neergelegd op het terrein van de Moskeevereniging el Fath ICCL in Berkel centrum.

Deze fracties wijzen deze uiting van haat ten opzichte van de Moslimgemeenschap in onze gemeente met kracht af. Samen bouwen wij in Lansingerland aan een sterke, vrije en betrokken samenleving waarin voor iedereen, ongeacht geloof en afkomst, een warme en veilige plek moet bestaan.

De fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks wensen het bestuur en alle leden van de Moskeevereniging el Fath ICCL heel veel sterkte toe.

Bron: www.lansingerland.nl

[divider]

Hartverwarmende reacties van betrokken burgers

Enkele betrokken burgers hebben de moeite genomen om onze gemeenschap een hart onder de riem te steken en hun afkeuring te laten weten over deze provocatie:

“In de media begrepen wij dat helaas ook in ons dorp Berkel en Rodenrijs iemand een walgelijke actie richting een moskee heeft ondernomen en een varkenskop op jullie terrein heeft achtergelaten. Wij zijn daarvan geschrokken en balen ervan dat zoiets hier kan plaatsvinden. Zelf zijn wij christelijk, maar vooral vinden wij dat mensen vreedzaam naast elkaar hun eigen geloof moeten kunnen belijden. Met jullie hopen we dat de daders van deze belediging en provocatie snel zullen worden gepakt. Met ons betreurt de overgrote meerderheid dit verschrikkelijke incident.” [P. en M. uit Berkel en Rodenrijs ]

“Wat erg dat dit in Lansingerland ook gebeurd. Ik hoop maar dat u dit snel kan vergeten en dat dit met Gods hulp ook meteen het laatste incident mag zijn.
Sterkte en weet dat veel dorpsbewoners er schande van spreken.” [J. uit Lansingerland]

“Ik wilde jullie graag laten weten dat ik met jullie meeleef wat betreft alle rottigheid die er uitgehaald wordt rondom jullie moskee in Berkel en Rodenrijs (ik las vandaag dat er een varkenskop ergens was aangetroffen). Het is vervelend om te zien dat er mensen zijn in Nederland die geen respect kunnen opbrengen voor anders denkende mensen, ik zou willen dat de realiteit wat dat betreft anders was. Ik weet niet of jullie dat waarderen maar ik bid voor het beste voor jullie gemeenschap.” [C. uit Bergschenhoek]

Wij willen hierbij eenieder bedanken voor zijn of haar reactie en stellen dit zeer zeker op prijs.