Persbericht omtrent berichtgeving Moskee el-Fath

Geplaatst op Geplaatst in Algemeen

Persbericht

Moskeevereniging el-Fath (Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland) is helaas naar aanleiding van een ingezonden brief in de Heraut zowel in de politiek als in de media onterecht negatief in de publieke belangstelling gekomen. Dit komt voornamelijk doordat de ingezonden brief als waar aangenomen wordt.  Dit terwijl er een aantal onjuistheden in voorkomen. Hieronder een puntsgewijze reactie:

– Onze moskee volgt de traditionele gematigde soennitische islam van de middenweg en biedt daarmee een belangrijke plek voor moslims in Lansingerland. Wij zijn van de gulden middenweg en nemen daarom ook altijd stevig stelling tegen alle vormen van terrorisme en radicalisme (zie o.a. onze website). Onze moskee houdt twee keer per jaar inzamelingsweekenden waar wij middels meerdere sprekers en kanalen zoveel mogelijk middelen proberen in te zamelen bij onze leden en niet-leden uit de Nederlandse gemeenschap. Bij alle activiteiten van de moskee is zeer zeker nooit sprake van wat voor soort radicalisme of haatzaaierij dan ook.

– De heer El Moumni heeft nooit deelgenomen aan een benefiet, hij is echter abusievelijk op een flyer terechtgekomen en die is abusievelijk nooit verwijderd van onze facebook-pagina. Hij heeft dus nooit deelgenomen aan een benefiet van ons.

– De heer Ibn Ali heeft inderdaad tweemaal deelgenomen aan een benefiet, de laatste keer in december 2014. Wij hebben vooraf kennisgenomen van de Kamervragen en de beantwoording daarvan door de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie (zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/09/antwoorden-kamervragen-over-prediker-naar-gouda). Wij hebben toen geconcludeerd dat wij, net als de minister, geen aanleiding hadden om te denken dat de heer Ibn Ali een haatzaaiende en/of opruiende boodschap kwam verkondigen. Sterker nog wij hebben ervaren dat de heer Ibn Ali het tegenovergestelde in onze moskee deed, hij verkondigde namelijk een vredelievende en saamhorige boodschap. Na de oplopende landelijke ophef van begin 2015 hebben wij echter uit voorzichtigheid besloten om de heer Ibn Ali niet meer uit te nodigen mede omdat wij geen negatieve publiciteit willen. Overigens willen wij hier graag benadrukken dat de heer Ibn Ali zo ver wij weten nergens voor veroordeeld is en ook geen verdachte is van iets onoorbaars. Mocht dit wel zo zijn dan horen wij dit graag van de daarvoor aangestelde (lokale) autoriteiten.

– Sadaqa-tv is een stichting die onafhankelijk opereert in het gehele land. Het is een medium waar goede doelen, moskeeën maar ook behoeftigen en zieken, een beroep op kunnen doen om te helpen met het werven van fondsen bij een breed publiek aan volgers uit de Nederlandse islamitische gemeenschap. Juist omdat onze vereniging geen enkele steun ontvangt vanuit het buitenland, financieel of anderszins, is de inzameling bij leden en niet-leden essentieel. Sadaqa-tv komt inderdaad bij meerdere moskeeën in het gehele land. Zo ver wij weten is dit echter niet verboden en is de stichting ook niet verdacht dan wel veroordeeld voor iets onoorbaars. Mocht dit wel zo zijn dan horen wij dit graag van de daarvoor aangestelde (lokale) autoriteiten.

Wij hebben ook regelmatig contact met (lokale) autoriteiten, rondom thema’s als veiligheid (van onze moskee), polarisering in de samenleving en (eventuele) radicalisering. Dit laatste is in onze moskee echter gelukkig niet aan de orde. Zorgen over onze moskee zijn ons inziens daarom onterecht.

Als laatste willen we graag (nogmaals) een oproep doen aan zowel (verontruste) burgers, politici en/of journalisten om met ons in de moskee het gesprek aan te gaan (zowel ons bestuur als onze imam). Om zo zelf vast te stellen wat onze standpunten zijn en hoe wij ons geloof beleven. Op die manier kunnen wij samen, in dialoog en daadwerkelijk contact in Lansingerland voorkomen dat ook hier de kloof tussen moslim en niet-moslim groter wordt. Wij geloven namelijk in barmhartigheid, vrede en veiligheid voor iedereen (moslim en niet-moslim). Sterker nog wij bidden altijd om vrede en veiligheid in Nederland (en in het bijzonder Lansingerland) en voor haar inwoners (en de rest van de wereld). Ook proberen wij zo goed mogelijk een positieve maatschappelijke rol te spelen, levend naar de Profetische uitspraak:

 “De beste onder de mensen zijn diegenen die het meeste nuttig is (door goede daden te verrichten) voor de rest van de mensheid.”

Als laatste wensen wij graag eenieder een vredig en veilig 2016,

 

Het bestuur van moskeevereniging el-Fath