Bibliotheek

Op deze pagina kun je traditionele boeken, artikelen over de islam in het algemeen en specifiek van de maliki wetschool en de ahl as-Sunna wal-Djama’ah vinden.

[divider]

Imām Mālik ibn Anas en zijn Maḍhab (Wetschool)

Mālikī fiqh is de jurisprudentie die gebaseerd is op de fundamenten en uitgangspunten van Imām Mālik ibn Anas. Zijn volledige naam was, Abū ‘Abdūllah Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abū ‘Āmir al-Asbāhi. Hij is geboren in Medina in het jaar 93H (704 n. Chr.) en stierf in het jaar 179H (796 n. Chr.). Hij heeft bijna zijn gehele leven doorgebracht in Medina, de stad van de Profeet r. Er is overeenstemming over het feit dat hij een moehadith en een faqih was, hij nam zijn kennis over via met name de ‘zeven fuqaha van Medina’. Lees hier verder>>

[divider]

‘Abdullah ibn abī Zayd al-Qayrawānī in zijn Rīsalā

Imām Abū Muḥammad ‘Abdullah Ibn abī Zayd, of ‘de kleine Mālik’ zoals hij vaak genoemd wordt, kwam uit Qayrawān, een plaatsje in het hedendaagse Tunesië. In zijn tijd was dit het intellectuele centrum van de Maghrib (het westen)[1]. In de Maghrib was en is de Māliki maḍhab dominant, in tegenstelling tot de rest van de Islamitische wereld waarin de Ḥanafi maḍhab dominant is. Hij werd geboren in 310H, 922 n. Chr., en stierf in het jaar 386H, 996 n. Chr. Lees hier verder>>

[divider]