Ledenvergadering a.s Zondag

Geplaatst op Geplaatst in Algemeen

Salaam oe aleikoem wa rahmatu Allahi wa barakatoehoe,

beste broeders en zusters, beste leden,

 

a.s. zondag 18 januari is na asr onze jaarlijkse ledenvergadering. Jullie aanwezigheid hierbij is enorm van belang. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

1. Opening en Mededelingen;

2. Jaarrekening 2014;

3. Begroting 2015 (inclusief voortgang bouw);

4. Benoemen kascommissie 2015;

5. Verhogen verplichte bijdrage naar €3000,-

6. Rondvraag en afsluiting.

Wij rekenen insha Allah op jullie aanwezigheid.

 

wassalaam oe aleikoem wa rahmatoe Allahie wa barakatoehoe,

 

het bestuur van moskeevereniging el-Fath