Imsaak

Geplaatst op Geplaatst in De Ramadan

Het is in de Maliki maddhab een aanbevolen sunna om een korte tijd voor fadjr  te stoppen met eten en drinken. Dit is gebaseerd op de praktijk van de Profeet (vzmh). De lengte van deze imsaak periode is de tijd die het duurt om 50 verzen van de Qur’an te reciteren (vandaag de dag is men vaak gewend 10-15 minuten hiervoor te rekenen). Er is overgeleverd van Zayd ibn Thabit in Bukharie en Muslim:

Wij aten de maaltijd voor de fadjr (dageraad) met de Boodschapper van Allah (vzmh) en daarna stonden we op om te bidden. De overleveraar zei: “Ik vroeg hoeveel tijd er tussen deze twee was, (het stoppen met eten en het bidden)?”. Hij (Zayd) zei: “[de tijd van het reciteren van] 50 verzen.” 

Het doorgaan met eten en drinken tot aan [de adhaan, of de tijd voor] fadjr is wel toegestaan, maar dan heeft diegene wel een aanbevolen sunna nagelaten…