Imsaak en de tijd van het Fadjr-gebed

Geplaatst op Geplaatst in De Ramadan, Het gebed

Onderwerp: Verklaring omtrent juistheid tijdstip van de Fajr

Den Haag, 5 Ramadan 1435/ 3 juli 2014

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle en moge Allah Zijn Profeet Mohammed

zegenen en vrede schenken

Onlangs hebben een aantal mensen rumoer en verwarring onder de moskeeën veroorzaakt over het
vasten tijdens deze gezegende maand: zij houden tijden aan, die zij als de enige juiste beschouwen
voor het opkomen van de Fajr en verklaren iedere andere als foutief. En was het maar zo dat zij deze
tijden hadden aangehouden en vervolgens in hun eigen moskeeën en stichtingen hadden gebruikt! Zij
zijn echter deze via internet aan het promoten en door zelfgemaakte gebedskalenders bij elke moskee,
die zij hebben kunnen bereiken, te verspreiden. Dit heeft geleidt tot hevige discussies en problemen
binnen de moskeegemeenschappen, en zelfs binnen families en gezinnen.

Dit maakt het voor ons, als Vereniging Imams Nederland, noodzakelijk om deze kwestie aan de
mensen toe te lichten, hopend op de leiding van Allah:

Ten eerste; het bepalen van het gebedstijdstip is een ingewikkeld en gevoelig proces, dat zijn
accurate berekeningen aan de sterrenkunde ontleend en dat alleen is weggelegd voor wetenschappers
die in dit vakgebied gespecialiseerd zijn. Het aantal specialisten op dit domein is beperkt zelfs in de
Islamitische landen, laat staan in Nederland waar geen enkele expert is voor zover wij weten.

Ten tweede; als argument gebruiken deze mensen het onderscheid tussen de “ware” en “valse” Fajr.
Op internationaal niveau houden wetenschappers en wetenschappelijke instanties zich al
decennialang bezig met onderzoeken naar het bepalen van de “ware” en “ valse” Fajr.

Een vaststaand feit volgens deze wetenschappelijke instanties, en na vele waarnemingen, is dat het
onmogelijk is en blijft om met het blote oog dat onderscheid te maken in paatsen waar (straat)
verlichting dominant aanwezig is. De weerkaatsing van deze verlichting op de horizon maakt dat het
waarnemen van de Fajr veel later kan dan het geval zou zijn in woestijn of berggebieden waar geen
verlichting is.

Ten derde; de claim van deze groep moslimbroeders, is niet nieuw en beperkt zich ook niet tot
Nederland. Zo hebben wij zelf gezien dat zij in bepaalde Marokkanse steden bij de gebedsoproep van
Subh-gebed pas beginnen met het Suhur-maaltijd. Zij beweren dat de gebedstijden in dat land fout
zijn, alsof zij meer kennis hebben dan moslim- wetenschappers daar. En gelukkig kunnen ze dit
standpunt daar niet verspreiden.

Ten vierde; in Nederland zijn de tekenen van het ‘isha-gebed en van de Fajr niet of moeilijk
zichtbaar. Daarom worden deze tijdstippen door moslimwetenschappers berekend. Voor de
vaststelling van de Fajr, gebruiken ze een waarde van “18 graden”. Op basis van 18 graden, valt het
Fajr-tijdstip op 02:02 in de periode van 19 mei tot en met 24 juli.

Indien 15 graden als uitgangspunt wordt genomen, hetgeen sommige moslimwetenschappen

adviseren, dan ligt het Fajr-tijdstip op 1 juni om 02:33 en neemt het af tot 01:58 op 8 juni. Vanaf deze
datum blijft het ongewijzigd tot 4 juli.

Als we uitgaan van 12 graden wat de moslims in Frankrijk handhaven dan is de Fajr om 03:32 op de
eerste dag van juni en daarna neemt het af tot 03:20 op 30 juni. Dit zijn de enige graden waarmee
gerekend wordt voor de bepaling van het Fajr-tijdstip en er zijn geen lager graden dan deze.

De meeste moskeeën in Nederland en Europa hanteren de gebedstijden die het Islamitisch Centrum
Bilal in Duitsland sinds 1986 bepalen. Het Islamitisch Centrum Bilal is hiertoe officieel bevoegd door
de in Jeddah, Saoudi Arabië gevestigde International Islamic Fiqh Academy. Het International
Academy is zelf onderdeel van de Organisatie van Islamitische samenwerking, die 57 landen
verenigd.

Gelet op de complexiteit van de bepaling van de gebedstijdstippen waar specialistische,
wetenschappelijke kennis voor nodig is, hebben wij ons als Vereniging Imams Nederland gehouden
aan deze gebedstijden die wij als een legitieme Fiqh-oordeel beschouwen.

En zelfs als de standpunten van de International Islamic Fiqh Academy wel eens licht herzien
worden, dan verandert dat niet veel aan de berekende tijdstippen. Wij achten het dan niet
verantwoord om de moslims elke jaar, of elke maand, met een nieuwe interpretatie te confronteren
met als gevolg fitna in deze belangrijke aanbidding (het gebed) en vooral niet als deze interpretatie
niet van wetenschappelijk goed onderlegde mensen komt.

Wij verklaren niemand als fout. Echter zeggen wij, laat de moslims de gebedstijden aanhouden die
zijn al kennen en gebruiken zolang deze onderbouwd zijn. Wat ook geldt voor de huidige
gebedskalenders.

In conclusie, volgens de gebedstijdenkalender die de meeste moskeeën van Nederland en Europa
hanteren, en die ook door de Vereniging Imams Nederland wordt gehanteerd, is op donderdag 3 juli,
de Subh-gebed om 03:14 in Den Haag en omstreken.

Wij verklaren dat deze gebedstijd correct is, en dat het gebaseerd is op juiste Fiqh-regels en op een
goed wetenschappelijke basis. Wij adviseren daarom de moslims om zich vanaf dit tijdstip van eten
en drinken en andere zaken die het vasten verbreken te onthouden. Zo nemen ze geen risico’s met het
belijden van hun geloof.

Daarnaast verzoeken wij een ieder om op te houden met het verspreiden van chaos en fitna onder de
moslims. En mocht iemand overtuigd zijn door een bepaalde oordeel laat hem dan deze voor zichzelf
hanteren en voor de moskee die hij bestuurt. En hij mag niet de anderen veroordelen als absoluut fout
en vooral niet in zulke gevoelige vraagstukken die door de grootste geleerden worden besproken
zonder dat ze in staat zijn tot een sluitend oordeel te komen.

En al het succes komt van Allah

En vrede zij met onze profeet Mohammed, en zijn familie en metgezellen.

Vereniging Imams Nederland

Opmerking: Dit betreft het vasten. Wat betreft het Subh-gebed; wie voldoende tijd voor de opkomst
van de zon bidt, heeft in de juiste tijd gebeden.