Verkiezingen bestuursleden

Geplaatst op Geplaatst in Algemeen

Voor 3 huidige bestuursleden hadj Abdelillah Serbout, hadj Ali Aarouss en si Noureddine El Amiri is het bestuurstermijn ten einde gekomen. In de ledenvergadering van januari is aangekondigd dat de huidige bestuursleden voor een nieuwe bestuurstermijn willen gaan. Daarnaast was het mogelijk om voor 1 maart 2019 jezelf kandidaat te stellen voor het bestuur. Er hadden zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Op 14 april jongstleden was er voor de leden gelegenheid om te stemmen of de huidige bestuursleden een nieuwe bestuurstermijn mogen bekleden of niet. De uitkomst van de stemming was dat de huidige 3 bestuursleden een nieuwe termijn in het bestuur mogen bekleden.
We vragen Allah swt om de bestuursleden te belonen voor al hun goede werk en dat ze hun goede werk mogen voortzetten, Allahoemma amien!