Over Ons

Moskee El-Fath is een moskeevereniging met leden die contributie betalen en donateurs die giften geven aan de vereniging. Tot juli 2014 was deze moskee georganiseerd als een stichting (Stichting Moslim). Hieronder vindt u informatie over onze vereniging, de doelen, onze activiteiten, het bestuur, financiën en de historie van Moskee el-Fath.

1. Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

 • Het bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Lansingerland en omgeving;
 • Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer (‘Aqieda) van de Soennitische Islam (Ahl-As-Soenna-wal-Djama’ah) en de religieuze jurisprudentie (Fiqh) van de Malikitische school (maddhab).
 • Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims (da’wah);
 • Het vertegenwoordigen van de moslimgemeenschap;
 • Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen;
 • Het oprichten en in stand houden van een islamitisch gebedshuis (moskee).

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings) activiteiten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen, jongeren, ouderen en vrouwen.

[divider]

2. Activiteiten

Activiteiten die worden ondernomen om de genoemde doelen te behalen zijn o.a.:

 • Islamitische educatie (Qur’aan, Soenna, Sierah, ‘Aqiedah en Fiqh);
 • Stimuleren van ontmoeting van moslims;
 • Tegengaan van sociaal isolement onder ouderen en vrouwen;
 • Het geven van geestelijke, religieuze en maatschappelijke hulpverlening en begeleiding aan ouderen en vrouwen;
 • Het geven van opvoedingsondersteuning;
 • Voorkomen van radicalisering en extremisme;
 • Bevorderen van Nederlandse en Arabische taalvaardigheid;
 • Bemiddeling bij huwelijks en/of gezinsproblemen;
 • Participatie bevordering van moslims;
 • Empowerment van moslimjongeren en vrouwen;
 • Voorlichting over islam aan niet-moslims;
 • Interreligieuze en interculturele dialoog;
 • De zelfredzaamheid van moslims bevorderen doormiddel van onderwijs, trainingen, cursussen.
 • Het bieden van ondersteuning bij het vinden van een baan en/of stageplek;
 • Het bieden van psychische, sociale en maatschappelijke begeleiding.

Het nastreven van bovenstaande doelen zal gebeuren binnen de kaders van Islamitische beginselen, normen en waarden. De moskeevereniging el-Fath heeft als grondslag de Soennitische Islam (Ahl-As-Soenna-wal-Djama’ah) en de religieuze jurisprudentie (Fiqh) van de Malikitische wetschool (maddhab). 

Alle bovenstaande doelstellingen zullen worden nagestreefd in samenwerking met andere (Marokkaanse) moskeeën en andere  (islamitische) maatschappelijke organisaties.

[divider]

Historie

De Stichting Moslim is opgericht op 26 juli 1983 door een aantal bewoners van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk en omgeving van Marokkaanse afkomst. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling en de hieronder benoemde doelstellingen. Zo heeft de stichting sindsdien een ruimte gehuurd die gebruikt wordt als moskee eerst in een, ondertussen gesloopt, pand waar nu de bibliotheek en de supermarkt staan en later op de huidige locatie aan de gemeentewerf 5. Vanaf de oprichting heeft de Stichting lessen in Koran en Arabische taal en letterkunde aangeboden, vijfmaal per dag worden er gebedssamenkomsten gehouden in de gebedsruimte en uiteraard is er iedere vrijdag het (verplichte) middaggebed.De huidige ruimte voldoet al enkele jaren niet meer, er is onvoldoende ruimte om de (zeer sterk) gegroeide gemeenschap te kunnen faciliteren. Ook is er steeds meer behoefte aan een moskee ( islamitisch centrum) dat veel meer moet zijn dan een gebedsruimte. Ruimte voor lessen, activiteiten, bijeenkomsten e.d. is er helaas onvoldoende op de huidige locatie. Daarom zijn wij bezig met de nieuwbouw van een nieuw islamitisch cultureel centrum, hiertoe is de stichting medio 2014 omgevormd in een moskeevereniging met leden: Moskeevereniging el-Fath. Voor meer informatie over onze nieuwe moskee klik hier.

[divider]

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit 6 bestuurders. Statutair moeten er altijd minimaal 3 bestuurders zijn. Momenteel bestaat het bestuur uit:

De heer A.M. Serbout (Voorzitter),

De heer A. Aarouss (Penningmeester),

De heer H. Chara (Secretaris),

De heer N. El-Amiri,

De heer N. Laaguili, en

De heer H. Azzouzi.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt dus geen financiële beloning voor hun werkzaamheden voor de moskee, het bestuur werkt fisabili Allah.

[divider]

Financiën

Hieronder vind u de jaarcijfers van 2012, 2013, 2014 en 2015:

 Moskee jaarstukken 2014


Afbeelding2

[divider]

Lidmaatschap

Word lid door onderstaand formulier in te vullen.

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Straatnaam (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Bankrekeningnummer (verplicht)

€7,50 (Jongeren t/m 18 jaar)€15,-- (verplichte contributie)€20,--€25,--