Islam en Social Media voor zusters

Geplaatst op Geplaatst in Algemeen

Asalaam oe aleikoem wa rahmattullahie wa barakatoehoe, aanstaande zondag 28 december na dohr zal organiseert onze vrouwencommissie een lezing “Islam en social media” incha Allah plaatsvinden. Tijdens de lezing zal gerespecteerde ustadha Salima Roelse ons inzicht geven in het effect van social media en de cyber islam op de moslimgemeenschap. Verder zal zij ingaan op […]