Tag Archives: el fath

Terrorisme niet toegestaan in de Islam

Salaam oe aleikoem wa barakatoehoe,

beste broeders en zusters,

Als moskeevereniging el-Fath willen wij met dit bericht graag een belangrijke zaak verduidelijken voor zowel niet-moslims als moslims. Helaas wordt de wereld al jarenlang geteisterd door een terroristische sekte die aanslagen plegen waarbij vrouwen en mannen, kinderen en ouderen, moslims en niet-moslims tot de slachtoffers behoren. Recent voorbeeld hiervan is de aanslag in Parijs maar helaas vinden deze (bijna) dagelijks plaats in landen als Syrië, Irak, Nigeria, Mali, Pakistan, Afghanistan, Libië. En in het verleden o.a. in Marokko, Indonesië, Tunesië, etc. Niemand lijkt voor hen veilig te zijn, zelfs de doden in hun graven zijn niet veilig voor hun geweld en haat. Zij vernietigen alles en iedereen en het is onze plicht als moslims om dit met woord, daad en hart af te keuren. Als moskee en islamitische gemeenschap in Lansingerland voelen wij ons geroepen om dit zinloze geweld en de haatdragende ideologie van het hedendaagse jihadistische terrorisme af te wijzen. Tevens gaat ons oprecht mededogen uit naar alle slachtoffers en gaan onze condoleances uit naar de nabestaanden van al dit (zinloze) geweld in de gehele wereld.

Deze groepen (al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, etc) stellen dat zij als enige de ware islam begrijpen en dat zij de enige echte moslims zijn, en dat zij het recht hebben de islam, moslims en onze Profeet met geweld te ‘verdedigen’. De waarheid is echter dat onze Liefdevolle Schepper, onze geliefde barmhartige Profeet en ons mooie geloof, de islam, vrij zijn van hetgeen zij verrichten en claimen. Zij hebben namelijk niets te maken met de ware islam, sterker nog hun tactieken en handelingen zijn verboden binnen de islam. Zij zijn in hun haat en intolerantie afgedwaald van de rechte leiding en barmhartige weg die onze Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn, ons heeft geleerd en opgedragen. Elke moslim dient dit te weten en uit te dragen, ons geloof is namelijk een geloof van barmhartigheid, veiligheid, rechtvaardigheid, mededogen en wijsheid.

Onze Heer, de Verhevene, zegt in de Qur’an:

“Verdrijf het kwade door het goede” (23:96)

 En Hij, de Verhevene, zegt:

 “Jullie Heer heeft Zichzelf Barmhartigheid voorgeschreven” (6:54)

 En Hij, de Verhevene, zegt tegen onze geliefde Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn:

 “En Wij hebben jou (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gestuurd” (21:107)

 Hoe kunnen zij dan dit soort wandaden plegen in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, de Liefdevolle? En hoe kunnen zij dit toeschrijven aan de weg van onze Barmhartige Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn? Terwijl er is overlevert dat onze Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn, zei:

 “Diegene die geen barmhartigheid toont (op aarde), zal geen barmhartigheid getoond worden (op de Dag der Opstanding door Allah)”.

 En onze Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn, zei:

 “De beste onder de mensen zijn diegenen die het meeste nuttig is (door goede daden te verrichten) voor de rest van de mensheid.”

De waarheid is dan ook dat zij afgedwaald zijn van de juiste weg en niet het pad van de Qur’an en onze Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn, volgen. Wij willen dan ook iedereen waarschuwen tegen hun methode van bloedvergieten, hun verhaal van haat en hun gebrek aan mededogen. Moslims en met name onze jongeren behoren te weten dat dit soort daden niet zijn toegestaan en dat wij geen begrip behoren te hebben voor dit soort wandaden. De islamitische methode is er namelijk één van vrede en veiligheid, een verhaal van liefde en rechtvaardigheid, mededogen en barmhartigheid. En in geval van verschil van mening is de islamitische methode die van discussie, debat, rechtvaardigheid én argumenten en niet die van haat, onrechtvaardigheid, geweld en moord.

Graag willen wij onze medeburgers in Nederland, en Lansingerland in het bijzonder, erop wijzen dat een geloof beoordeeld dient te worden op basis van zijn bronnen, niet op basis van acties van enkelingen. Want ook al is dit geweld op sommige plekken in de wereld aan de orde van de dag, de ruime meerderheid van de moslims streeft (zoals ons geloof voorschrijft) naar vrede en niet naar oorlog, naar rust en niet naar crisis, naar tolerantie en niet naar intolerantie, naar liefde en niet naar haat. Ook de pers vragen wij om respect te tonen voor ieders religie profeten en andere religieuze figuren. Het bespotten, beschimpen en beledigen van grote groepen mensen in het diepste van hun ziel vinden wij verwerpelijk en wij hopen dat eenieder een ander in rust laat geloven wat hij wilt met respect naar elkaar en elkaars geloof.

Onze Heer, de Verhevene, zegt in de Qur’an:

“Aan jullie je godsdienst en aan mij mijn godsdienst”. (109:6)

Laten wij, moslims en niet-moslims, samen ervoor zorgen dat we niet terechtkomen in een cirkel van geweld, haat en intolerantie. Want anders bereiken deze en andere extremisten juist hun doel.

Wij vragen als laatste Allah, onze Barmhartige Heer en de Enige die ons kan helpen, om zo snel mogelijk de rust en veiligheid terug te laten keren naar alle plekken in de wereld. Moge Allah ons allen bijstaan door deze moeilijke periode en ons verlossen van dit soort onrecht.

wassalaam oe aleikoem wa rahmatullahie wa barakatoehoe,

Het bestuur moskeevereniging el-Fath

Bouwvergunning definitief!

basmalah

Al-hamdolilah, onze bouwvergunning is definitief! Wij bedanken Allah voor deze gunst! En wij vragen een ieder om ons te steunen bij het realiseren van de moskee! Klik hieronder op de button om te kijken hoe jij kan bijdragen!

steun

Help mee!

De moskeevereniging heeft jullie hulp nodig bij het realiseren van deze nieuwe moskee. Dit kan door hieronder het formulier in te vullen en aan te geven met welk bedrag je de moskee wilt steunen!

Steun ons door een maandelijkse of eenmalig gift te doneren. De giften zijn aftrekbaar van de belasting omdat de moskee erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kan bijvoorbeeld 1 vierkante meter grond, ad €225,-sponsoren, of een funderingspaal (€1000,-), of een ander (maandelijks of eenmalig) bedrag. Bedenk hierbij dat de Profeet sws heeft gezegd:

Degene die een moskee bouwt al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs  kleiner, Allah (de Verhevene) zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs.

Vergeet ook niet dat in sha Allah, je door te doneren een sadaqa djari’a bewerkstelligt. Dat wil zeggen dat dit een continue gift is die beloningen zal opleveren voor jou zelfs na jouw dood! Je kan ook doneren met  als intentie een geliefde of overleden persoon, in sha Allah zal hij/zij dan de beloning hiervoor verkrijgen! Geef gul en vul onderstaand formulier in. Barak Allahoe fiekoem!

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Straatnaam (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Bankrekeningnummer (verplicht)

Eenmalig of maandelijks? (verplicht)

Donatiebedrag (verplicht)

Door inzending van dit formulier geeft u toestemming aan Moskee el-Fath om doorlopende, of een eenmalige, incasso-opdracht(en) te versturen naar uw bank om bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, en uw bank om eenmalig of doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van moskee el-Fath. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Word Lid

Vul onderstaande machtiging in om lid te worden van onze moskeevereniging. Door middel van uw contributie kan de moskee de lopende kosten betalen, moge Allah u belonen hiervoor. De contributie is een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde maandelijkse bijdrage. Voor de nieuwbouw van de moskee is er een aanvullende bijdrage vastgesteld, voor meer informatie klik hier. 

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Straatnaam (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Bankrekeningnummer (verplicht)

€7,50 (Jongeren t/m 18 jaar)€15,-- (verplichte contributie)€20,--€25,--

Door inzending van dit formulier geeft u toestemming aan Moskee el-Fath om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van moskee el-Fath. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bouwvergunning

Al Hamdolilah is op VRIJDAG 23 januari de bouwvergunning afgegeven door de gemeente! Dit betekent dat de bouw binnen afzienbare tijd kan gaan beginnen.

Translate »