Algemeen

Terrorisme niet toegestaan in de Islam

Salaam oe aleikoem wa barakatoehoe,

beste broeders en zusters,

Als moskeevereniging el-Fath willen wij met dit bericht graag een belangrijke zaak verduidelijken voor zowel niet-moslims als moslims. Helaas wordt de wereld al jarenlang geteisterd door een terroristische sekte die aanslagen plegen waarbij vrouwen en mannen, kinderen en ouderen, moslims en niet-moslims tot de slachtoffers behoren. Recent voorbeeld hiervan is de aanslag in Parijs maar helaas vinden deze (bijna) dagelijks plaats in landen als Syrië, Irak, Nigeria, Mali, Pakistan, Afghanistan, Libië. En in het verleden o.a. in Marokko, Indonesië, Tunesië, etc. Niemand lijkt voor hen veilig te zijn, zelfs de doden in hun graven zijn niet veilig voor hun geweld en haat. Zij vernietigen alles en iedereen en het is onze plicht als moslims om dit met woord, daad en hart af te keuren. Als moskee en islamitische gemeenschap in Lansingerland voelen wij ons geroepen om dit zinloze geweld en de haatdragende ideologie van het hedendaagse jihadistische terrorisme af te wijzen. Tevens gaat ons oprecht mededogen uit naar alle slachtoffers en gaan onze condoleances uit naar de nabestaanden van al dit (zinloze) geweld in de gehele wereld.

Deze groepen (al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, etc) stellen dat zij als enige de ware islam begrijpen en dat zij de enige echte moslims zijn, en dat zij het recht hebben de islam, moslims en onze Profeet met geweld te ‘verdedigen’. De waarheid is echter dat onze Liefdevolle Schepper, onze geliefde barmhartige Profeet en ons mooie geloof, de islam, vrij zijn van hetgeen zij verrichten en claimen. Zij hebben namelijk niets te maken met de ware islam, sterker nog hun tactieken en handelingen zijn verboden binnen de islam. Zij zijn in hun haat en intolerantie afgedwaald van de rechte leiding en barmhartige weg die onze Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn, ons heeft geleerd en opgedragen. Elke moslim dient dit te weten en uit te dragen, ons geloof is namelijk een geloof van barmhartigheid, veiligheid, rechtvaardigheid, mededogen en wijsheid.

Onze Heer, de Verhevene, zegt in de Qur’an:

“Verdrijf het kwade door het goede” (23:96)

 En Hij, de Verhevene, zegt:

 “Jullie Heer heeft Zichzelf Barmhartigheid voorgeschreven” (6:54)

 En Hij, de Verhevene, zegt tegen onze geliefde Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn:

 “En Wij hebben jou (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gestuurd” (21:107)

 Hoe kunnen zij dan dit soort wandaden plegen in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, de Liefdevolle? En hoe kunnen zij dit toeschrijven aan de weg van onze Barmhartige Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn? Terwijl er is overlevert dat onze Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn, zei:

 “Diegene die geen barmhartigheid toont (op aarde), zal geen barmhartigheid getoond worden (op de Dag der Opstanding door Allah)”.

 En onze Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn, zei:

 “De beste onder de mensen zijn diegenen die het meeste nuttig is (door goede daden te verrichten) voor de rest van de mensheid.”

De waarheid is dan ook dat zij afgedwaald zijn van de juiste weg en niet het pad van de Qur’an en onze Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn, volgen. Wij willen dan ook iedereen waarschuwen tegen hun methode van bloedvergieten, hun verhaal van haat en hun gebrek aan mededogen. Moslims en met name onze jongeren behoren te weten dat dit soort daden niet zijn toegestaan en dat wij geen begrip behoren te hebben voor dit soort wandaden. De islamitische methode is er namelijk één van vrede en veiligheid, een verhaal van liefde en rechtvaardigheid, mededogen en barmhartigheid. En in geval van verschil van mening is de islamitische methode die van discussie, debat, rechtvaardigheid én argumenten en niet die van haat, onrechtvaardigheid, geweld en moord.

Graag willen wij onze medeburgers in Nederland, en Lansingerland in het bijzonder, erop wijzen dat een geloof beoordeeld dient te worden op basis van zijn bronnen, niet op basis van acties van enkelingen. Want ook al is dit geweld op sommige plekken in de wereld aan de orde van de dag, de ruime meerderheid van de moslims streeft (zoals ons geloof voorschrijft) naar vrede en niet naar oorlog, naar rust en niet naar crisis, naar tolerantie en niet naar intolerantie, naar liefde en niet naar haat. Ook de pers vragen wij om respect te tonen voor ieders religie profeten en andere religieuze figuren. Het bespotten, beschimpen en beledigen van grote groepen mensen in het diepste van hun ziel vinden wij verwerpelijk en wij hopen dat eenieder een ander in rust laat geloven wat hij wilt met respect naar elkaar en elkaars geloof.

Onze Heer, de Verhevene, zegt in de Qur’an:

“Aan jullie je godsdienst en aan mij mijn godsdienst”. (109:6)

Laten wij, moslims en niet-moslims, samen ervoor zorgen dat we niet terechtkomen in een cirkel van geweld, haat en intolerantie. Want anders bereiken deze en andere extremisten juist hun doel.

Wij vragen als laatste Allah, onze Barmhartige Heer en de Enige die ons kan helpen, om zo snel mogelijk de rust en veiligheid terug te laten keren naar alle plekken in de wereld. Moge Allah ons allen bijstaan door deze moeilijke periode en ons verlossen van dit soort onrecht.

wassalaam oe aleikoem wa rahmatullahie wa barakatoehoe,

Het bestuur moskeevereniging el-Fath

Kinderconferentie ‘de vijf zuilen’

Assalaam oe aleikoem wa rahmattullahie wa barakatoehoe,

Beste mama’s en papa’s,
 
de vrouwencommissie van moskee Lansingerland zal aanstaande maandag 29 december de eerste kinderconferentie organiseren! Deze zal van 10:30 tot 15:00 uur plaatsvinden in moskee Lansingerland (masjid al Fath te Gemeentewerf 5 Berkel en Rodenrijs).
De kinderen zullen op een speelse wijze meer leren over de vijf zuilen van de islam. Hierna zullen we met zijn allen bidden waarna we gaan lunchen. Dan volgt een leuke quiz waarbij de kinderen prijzen kunnen winnen! De quiz zal over de vijf zuilen gaan. Ook zal er een interactieve en leuke lezing worden gegeven over het gebed. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen het naar hun zin hebben en dat zij mooie herinneringen maken in de moskee! Wil jij jouw kind meer betrekken bij de moskee en ons mooie geloof?
Meld je kinderen dan aan via muslima.lansingerland@gmail.com met de naam en leeftijd van je kinderen en breng ze aanstaande maandag naar moskee Lansingerland. Wij zorgen voor de rest incha Allah!
De kinderen (tot 12 jaar) kunnen bij de vrouweningang naar binnen. Zusters tot 16 jaar zijn uiteraard ook van harte welkom!
 
Insha Allah tot de 29e!
Wassalamoe alaykoem,
IMG-20141223-WA0009

Islam en Social Media voor zusters

Asalaam oe aleikoem wa rahmattullahie wa barakatoehoe,

aanstaande zondag 28 december na dohr zal organiseert onze vrouwencommissie een lezing “Islam en social media” incha Allah plaatsvinden. Tijdens de lezing zal gerespecteerde ustadha Salima Roelse ons inzicht geven in het effect van social media en de cyber islam op de moslimgemeenschap. Verder zal zij ingaan op de moslims en hun identiteit, loyaliteit en vrijheid en of deze belangen met elkaar botsen. Ook zal zij ons vertellen wat het nou eigenlijk betekent om moslim te zijn en hoe wij ons weerbaar kunnen maken bij vragen over onze religieuze identiteit. Wil jij leren hoe jij de balans kan vinden tussen jouw deen en social media? Hoe jij social media als moslima kunt gebruiken in plaats van dat het jou gebruikt?
 
Kom dan naar de lezing op 28 december incha Allah en spread the message!
 
incha Allah tot de 28e!
Wassalamoe alaykoem,
 
Flyer lezing 28.12

Tweedaagse cursus Maliki fiqh

Assalamoe alaykoem beste broeders en zusters,

De Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland (VMMZN), waar onze moskee el-Fath bij is aangesloten, organiseert op 25 en 26 december 2014 deel 2 van een intensieve cursus Aqida en Maliki Fiqh. Sheikh Mohamed ‘Arab geeft een uitleg op al-Murshid al-Mu’in (de helpende gids) van imam ibn ‘Ashir. Een eeuwenoude tekst die de basis behandelt van de gehele religie (imaan, islam en ihsaan).

Maak gebruik van deze unieke, eenmalige kans om (van 9.00 uur ’s ochtends tot ongeveer 18.00 uur ’s avonds) de ‘aqida van de ahl-asSunna wal-djama’ah en de fiqh van de reiniging en het gebed (thahara en salaat) volgens de Maliki maddhab te leren op de traditionele manier die in o.a. Marokko al eeuwenlang wordt gebruikt. Leer alles wat verplicht is, wat aanbevolen is, wat verboden is en wat afgeraden is.

Altijd al het antwoord willen weten op vragen als:

Wat moet ik weten over Allah?

Verbreekt een bloedneus mijn woedo’e?

Als ik vergeet al-Fatiha te reciteren is mijn gebed dan nog geldig?

Mag ik over mij sokken wrijven bij woedo’e?

Wanneer mag ik mijn gebed inkorten?

En nog veel meer!

Deze intensieve tweedaagse cursus wordt jullie aangeboden voor het kleine bedrag van €10,–. Dit bedrag is bedoeld als onkostenvergoeding voor de cursus benodigdheden, de lunch en drankjes op beide dagen.

Deze Nederlandstalige cursus is voor zowel broeders en zusters (te volgen met beeld en geluid), cursusmaterialen zullen ter plekke worden uitgedeeld, waaronder de gehele Arabische tekst van Murshid al-Mu’in en een Nederlandse vertaling van het te behandelen gedeelte.

Maak gebruik van deze unieke kans en schrijf je nu in door een mail te sturen met je naam, leeftijd en geslacht naar: info@moskee-zuidnederland.nl Wees erbij in Moskee Al Hoeda in Rotterdam, Van Noortwijckstraat 30  –  3042 LP  Rotterdam (Overschie).

Wassalaam,

Namens bestuur VMMZN

Ps. Aan het begin van de cursus zal er in sha’a Allah ruimte zijn voor een korte samenvatting van Deel 1.

Cursus Al Murshid al Mu'ien 2014

Zakaat el Fitr en Eid el-Fitr

De Ramadan komt as Maandag of Dinsdag tot een einde, we zullen het Eid gebed verrichten om 7.45 uur. Moge Allah onze vasten, gebeden, du’a, sadaqaat en onze goede daden accepteren en ons vergeven voor onze slechte daden! Hieronder wat zeer belangrijke zaken voor zakaat el Fitr en Eid el Fitr  neem even de tijd om dit door te lezen.
Zakaat el-Fitr
De Zakaat el-Fitr is een verplichting voor iedere moslim, man, vrouw, volwassen of kind (die het kan betalen):

 
Ibn ‘Umar overleverde dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: “Maak zakat al-Fitr verplicht voor elke slaaf, vrije man, man, vrouw, jong en oud onder de moslims; een saa’ van gedroogde dadels of een saa’ van gerst.” (Bukharie)

De Zakaat el-Fitr houdt volgens de geleerden in dat iedere moslim een arm persoon 1 gehele dag voorziet van zijn (etens) behoefte van die dag (omgezet in Euro’s is dit in Nederland € 5,– per persoon, zoals vastgesteld door de Vereniging van Imams). De bedragen kunnen ook voor het gehele gezin worden opgeteld en gezamenlijk worden gegeven. Een voorbeeld: een gezin bestaat uit 2 ouders en 5 kinderen, totaal 7 personen * €5,– = €35,– zakaat el Fitr voor het hele gezin. 
 
Het belangrijkste doel van Zakaah al-Fitr is degenen die heeft gevast voorzien van een manier om hun fouten gedurende de maand van het vasten recht te zetten. Zakaah al-Fitr voorziet de armen ook van een middel waarmee ze het feest van het verbreken van het vasten (‘Eed al-Fitr) samen met de rest van de moslims kunnen vieren. Ook versterkt Zakaat el-Fitr de banden in de gemeenschap, de rijken komen in contact met de armen en andersom. Wij zijn tenslotte 1 gemeenschap die van elkaar dient te houden en elkaar dient te ondersteunen. De beste sadaqa is die aan familie als deze hier behoefte aan hebben en rechtschapen zijn.

Ibn Abbaas overleverde: “De Profeet (sallalahu alayhi wa salam) maakte Zakaat al-Fitr verplicht zodat degenen die vastten gezuiverd kunnen worden van hun ijdele daden en schaamtelijke praat (gedurende Ramadaan) en zodat de armen gevoed kunnen worden. Wie het voor de Salaah geeft, daarvan zal het geaccepteerd worden als Zakaah, wie het na de Salaah geeft heeft Sadaqah gegeven.” 

Wanneer zakaat el Fitr geven?

Zakaat al-Fitr is alleen verplicht binnen een bepaalde tijdsperiode. Als men de tijdsperiode mist zonder een goede reden, heeft hij gezondigd en kan hij het niet ‘inhalen’ het wordt dan echter een sadaqa.

Ibn `Umar overleverde dat de Profeet (sallallaahu ‘alaihi wa sallam) opdroeg dat het (zakaah al-Fitr) gegeven moest worden voordat mensen de Salaah gingen verrichten (salaah al-‘eed).
Zorg dus dat je dit op tijd uitgeeft! Deze vorm van liefdadigheid wordt verplicht vanaf de zonsopgang op de laatste dag van het vasten en blijft verplicht tot het begin van Salaah al-‘Eed (dwz. Kort na zonsopkomst op de volgende dag.)  Het kan echter ook eerder betaald worden dan de periode die hierboven vermeld is, zoals veel van de Sahaabah (metgezellen van de Profeet sallalahu alayhi wa salam) Zakaat al-Fitr 1 of 2 dagen voor de ‘Eed betaalden.
Naafi overleverde dat de metgezel van de Profeet Ibn `Umar het gaf aan degenen die het zouden accepteren en de mensen gaven het een of twee dagen voor de ‘Eed. [al-Bukhaarie)
Aan wie?
Zakaat el-Fitr moet gegeven worden aan de behoeftige moslims, die rechtvaardig en vroom zijn en het zullen gebruiken ten goede (eten, drinken, etc) en het niet zullen gebruiken om ermee te zondigen. Het beste is het te geven aan iemand uit je familie (die behoeftig is) of iemand anders uit je nabije omgeving zodat er direct contact is. Indien je echter niemand kan vinden is het toegestaan het te geven aan een andere behoeftige en arm persoon, bijvoorbeeld uit een ander land (bv. Marokko of aan Gaza, Syrië of andere gebieden waar moslims behoeftig zijn, via een Stiching zoals Israa of Islamic Relief). Let hierbij wel op dat het heel belangrijk is dat dit gebeurd binnen de hiervoor besproken tijd 1-2 dagen voor Eid en sowieso voor het EID gebed!
Indien je het aan niemand kan geven, kan je het in de moskee afgeven, de Vereniging van Marokkaanse Moskeeën in Zuid-Nederland draagt dan zorg voor het uitgeven van de zakaat el-Fitr aan een weeshuis in al-Hoceima, Marokko. Geef het echter wel op tijd, zaterdag of uiterlijk zondag. Wacht er niet mee tot op de dag van Eid, omdat het dan voor ons niet mogelijk is om het op tijd uit te geven in Marokko.
Eid el Fitr
Als moslims hebben wij twee feestdagen (naast iedere Vrijdag): Eid al-Adha en Eid al-Fitr. Toen de Profeet (vrede en zegening zij met hem) in Medina kwam, hadden de mensen daar twee feestdagen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen tegen hen:

“Allah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven (als feestdagen): de dag van Al-Fitr en de dag van Al-Adha.” (Aboe Dawoed)

Eid al-Fitr is op de eerste dag van de maand Shawal, meteen na de maand Ramadan. Eid al-Fitr duurt één dag en wordt daarom ook wel het kleine feest genoemd. Dit jaar zal insha’Allah a.s. Maandag of Dinsdag Eid el-Fitr zijn, de start van het gebed zal om 7.45 uur zijn insha’Allah.

Eid Gebed
Het Eid gebed (zowel voor Eid al-Adha als voor Eid al-Fitr) in een aanbevolen sunna bestaat uit twee gebedseenheden (rakah) en deze worden gezamenlijk verricht. Het Eid gebed wordt op de volgende manier verricht volgens de sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) startte het Eid gebed, zoals het dagelijkse gebed, met de openingstakbier. Daarna herhaalde hij de takbier nog zes keer. Hierna ging de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over tot het reciteren van soerah al-Fatiha en daarna een andere soera. Vervolgens verrichtte hij de rest van de eerste gebedseenheid zoals het dagelijkse gebed, met de ruku en de sudjud en de daarbij behorende smeekbeden. Bij het opstaan na de eerste gebedseenheid sprak hij (vrede en zegeningen zij met hem) de takbier uit (bij het opstaan) en deze takbier herhaalde hij nog vijf keer. Vervolgens reciteerde hij soerah al-Fatiha en daaropvolgend een andere soerah. De rest van het gebed verrichtte hij zoals het dagelijkse gebed en hij sloot af met de tasliem.

Na het afsluiten van het gebed stond de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op en hij begon de mensen toe te spreken en te vermanen in een preek.

Etiquette bij Eid en het Eid gebed

 • Voor ieder Eid gebed verrichtte de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de grote wassing (ghusl).
 • Verder droeg hij bij het Eid gebed altijd de mooiste kleding en ook is het voor mannen aangeraden om parfum te gebruiken.
 • Het nemen van een andere terugweg dan de weg die op de heenweg genomen is, is aangeraden.
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte het Eid gebed altijd op een grote buitenplaats, een musala.
 • Voor het Eid gebed is er geen oproep, er is dus geen adhan en geen iqama.
 • Het is voor vrouwen aanbevolen om het Eid gebed bij te wonen. 
 • Het is aangeraden vroeg aanwezig te zijn. 
 • Het is aangeraden hardop dhikr te doen tot aan het gebed.
 • Het is toegestaan om elkaar te feliciteren op Eid en het is goed om samen te komen op Eid.
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) at voor het Eid gebed op Eid al-Fitr een oneven aantal dadels.
 • Voor het Eid el-Fitr gebed moet de Zakat el-Fitr worden uitgegeven!
Laten wij allen vasthouden aan de Soenna van onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)! Moge Allah (swt) ons vasten, onze gebeden, onze du3a en onze sadaqa accepteren. Allahoema Amien!
Translate »